Skola

Specialpedagogik -
att göra det svåra lättare

Specialpedagogik Alla har rätt att uppleva känslan av att befinna sig i ett meningsfullt sammanhang.

För att öka elevers delaktighet och måluppfyllelse

Specialpedagogiskt stöd formas utifrån era behov. Det kan innebära ett kontinuerligt stöd. Arbete i Elevhälsan med fokus på främjande och förebyggande arbete med målet om en mer tillgänglig skola. 


Stödet kan även vara en tillfällig insats som observation och handledning. En workshop om specialpedagogiska verktyg som tydliggörande pedagogik, bildstöd eller lågaffektivt bemötande. Stödet formas utifrån era behov och önskemål. Ta kontakt för att diskutera behovet på din skola.

Tillgänglig ONLINE via DIGITALT MÖTE
Klicka här för att boka webbmöte