Behöver ni specialpedagog?

Det finns många sätt att arbeta med specialpedagogiskt stöd.
Tag kontakt med mig och diskutera vad som passar er!

Paula Weldeborn

Specialpedagog, förskollärare och coach

Det viktigaste är att alla får uppleva meningsfulla sammanhang. Det ger goda förutsättningar för lärande.

Tillgänglig ONLINE via DIGITALT MÖTE
Klicka här för att boka webbmöte