Lära för alla

Jag är tillgänglig för DIGITALA MÖTEN online
Ring 070 171 55 03 för att boka tid

Postadress:
Kantor Edgrens väg 6
443 34 Lerum


Telefontider vardagar 09.00-16.00:

070 - 171 55 03

E-post: 
info@laraforalla.se

Paula Lära för alla

Skicka meddelande

Specialpedagog, förskollärare och coach

Det bästa med arbetsdagar är att jag får möjlighet att besöka olika små förskolor och ta del av deras utmaningar, tankar och lärande. Att dessutom få coacha och följa vuxna en bit av resan genom livet är en dröm som blivit sann. Att få ta del av alla de känslor föräldraskapet väcker. Det är fantastiskt, varje gång!

Jag har arbetat 25 år i kommunala verksamheter. Som legitimerad förskollärare i förskola och grundsärskola. Efter magisterexamen som specialpedagog i förskola, grundskola och vuxenutbildning. Under mina år i autismverksamhet har jag genomgått olika utbildningar för att kunna förstå barnens behov och förmågor. 


Tillsammans med kollegor lärt mig hur vi kan bygga meningsfulla sammanhang som ökar delaktighet och kommunikation. Fått specialpedagogiska verktyg som kan stödja enskilda barns utveckling och lärande men som även kan bidra till att öka tillgänglighet i förskola och skola. Jag har tillägnat mig kompetens inom NPF-området, till exempel autism och adhd.

I samarbete har jag tillsammans med kollegor utvecklat fortbildningsinsatser bland annat kring pedagogiska konsekvenser vid autism och hållit kurser i det. Föreläst om dokumentation av små barns lärande.

Jag har arbetat i Elevhälsan med främjande och förebyggande elevhälsoarbete.  En del av detta har inneburit arbete med skolutveckling inom det specialpedagogiska området. Till exempel som att implementera systematiskt arbete för att förebygga problemskapande beteende.

Vidare har jag handlett lärare och arbetslag och arbetat som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Genom yrket har jag har erfarenhet av socialtjänstens arbete men även privat som stödfamilj, kontaktfamilj och familjehem. 

Lära för alla

De sista 10 åren har jag arbetat i skolor och förskolor i Angered utanför Göteborg. Erfarenheterna av flerspråkighet och nyanlända elever ger ytterligare ett värdefullt perspektiv att förstå och ta hänsyn till i komplicerade lärandesituationer. För varje meningsfull erfarenhet växer ödmjukheten inför mötet med en annan människa.

Paula Weldeborn
Specialpedagog