Förskola

Pedagogisk handledning-
att göra det svåra lättare

Pedagogisk handledning Tillgodose alla barns behov

Vi gör det möjligt tillsammans

Ibland har vi prövat allt och det fungerar inte ändå. Tillsammans förstår vi bättre och det svåra blir lättare.

Handledning

Med observation och handledning som specialpedagogiska verktyg klarnar möjligheterna och det går att hitta vägar vidare.

Barnhälsa

Med barnhälsopaketets rutiner för arbete med särskilt stöd hjälps vi åt. Vi arbetar främjande och förebyggande för att alla barn ska få sina behov tillgodosedda. Mallarna för pedagogisk kartläggning och handlingsplan ger stöd att arbeta systematiskt med utmanande situationer. Barnhälsoarbetet ger kontinuerligt stöd och utvecklar förskolans kvalité.

Utbildning

Kunskap om funktionsnedsättningar och vad de innebär ger er möjligheter att tillgodose alla barnens behov. Med stöd av föreläsningar om till exempel autism och adhd, kommunikation och ljudmiljö skapar ni starka och hållbara lärmiljöer på förskolan. Med workshops om specialpedagogiska verktyg som till exempel låg-affektivt bemötande och bildstöd, tecken som stöd, ritprat och sociala berättelser har ni redskapen att hantera de flesta situationer. 


Föräldramöten med teman som ”Läsa tillsammans” eller Jesper Juuls tankar om föräldraskapets utmaningar och möjligheter.

Tillgänglig ONLINE via DIGITALT MÖTE
Klicka här för att boka webbmöte